Έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Πινιώτη.

Έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Πινιώτη.